loading
_

Aktualności

_

Przygotowaliśmy wzór oświadczenia dotyczącego retencji terenowej, wraz z naszą interpretacją zapisów  NOWOŚĆ !!! 

Wzór oświadczenia do pobrania: Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.pdf    Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.docx


Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, po nowelizacji ustawy Prawo wodne 

Czytaj więcej: Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Jest nowelizacja ustawy Prawo wodne, czy wyjaśni wątpliwości?

Czytaj więcej: Nowelizacja prawa wodnego z 20 lipca 2018 r. DzU z 5 września 2018 r., poz. 1722


Jak pozyskać dane  Ewidencji Gruntów i Budynków na potrzeby realizacji zadania publicznego?

Czytaj więcej: DPN-VI_4230_3_2018_KK_1_stanowiskoMIiR

_

Aktualności

Przygotowaliśmy wzór oświadczenia dotyczącego retencji terenowej, wraz z naszą interpretacją zapisów  NOWOŚĆ !!! 

Wzór oświadczenia do pobrania: Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.pdf   Oświadczenie_gmina_retencja_KLASTER.docx


Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, po nowelizacji ustawy Prawo wodne  NOWOŚĆ!!!

Czytaj więcej: Jak obliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Jest nowelizacja ustawy Prawo wodne, czy wyjaśni wątpliwości?

Czytaj więcej: Nowelizacja prawa wodnego z 20 lipca 2018 r. DzU z 5 września 2018 r., poz. 1722


Jak pozyskać dane  Ewidencji Gruntów i Budynków na potrzeby realizacji zadania publicznego?

Czytaj więcej: DPN-VI_4230_3_2018_KK_1_stanowiskoMIiR


_
_

Co się zmieniło?

_

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy ustaw Prawo wodne, które diametralnie zmieniły zasady gospodarowania zasobami wodnymi oraz organizacje jednostek zajmujących się tą dziedziną. Pomimo, że ustawa obowiązuje już prawie rok, nie zostały wypracowane jednoznaczne interpretacje niektórych zapisów. W naszych codziennych kontaktach, bardzo często pytacie Państwo o kwestię wymagań nałożonych na gminy przez wspomnianą ustawę. Najwięcej dylematów wywołuje temat naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zadanie to wymaga pozyskania szeregu danych, zarówno ze źródeł własnych gminy jak i zewnętrznych, ponadto często ze względu na nieaktualne dane wymagane są  bezpośrednie pomiary terenowe. Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowaniu opracowaliśmy aplikację, która wspomaga proces obliczania opłaty i wydawania informacji o jej wysokości, począwszy od analizy danych zawartych w EGIB, poprzez dobór wysokości stawek aż po wygenerowanie gotowej informacji. Ponadto służymy pomocą w pozyskiwaniu danych niezbędnych do wyliczenia wysokości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Analizując ścieżkę postępowania w przypadku tejże opłaty oraz zawiłość przepisów, gminy są narażone na częste reklamacje, co z kolei zabiera czas i dezorganizuje pracę. Dlatego też informacja o wysokości opłaty powinna być przygotowana rzetelnie i przejrzyście, żeby sposób obliczenia kwoty nie budziły wątpliwości płatników, należy zadbać o źródła pozyskania danych, wskazać je i szczegółowo opisać.

 

Do pobrania

_

Co się zmieniło?

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy ustaw Prawo wodne, które diametralnie zmieniły zasady gospodarowania zasobami wodnymi oraz organizacje jednostek zajmujących się tą dziedziną. Pomimo, że ustawa obowiązuje już prawie rok, nie zostały wypracowane jednoznaczne interpretacje niektórych zapisów. W naszych codziennych kontaktach, bardzo często pytacie Państwo o kwestię wymagań nałożonych na gminy przez wspomnianą ustawę. Najwięcej dylematów wywołuje temat naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zadanie to wymaga pozyskania szeregu danych, zarówno ze źródeł własnych gminy jak i zewnętrznych, ponadto często ze względu na nieaktualne dane wymagane są  bezpośrednie pomiary terenowe. Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowaniu opracowaliśmy aplikację, która wspomaga proces obliczania opłaty i wydawania informacji o jej wysokości, począwszy od analizy danych zawartych w EGIB, poprzez dobór wysokości stawek aż po wygenerowanie gotowej informacji. Ponadto służymy pomocą w pozyskiwaniu danych niezbędnych do wyliczenia wysokości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Analizując ścieżkę postępowania w przypadku tejże opłaty oraz zawiłość przepisów, gminy są narażone na częste reklamacje, co z kolei zabiera czas i dezorganizuje pracę. Dlatego też informacja o wysokości opłaty powinna być przygotowana rzetelnie i przejrzyście, żeby sposób obliczenia kwoty nie budziły wątpliwości płatników, należy zadbać o źródła pozyskania danych, wskazać je i szczegółowo opisać

 

Do pobrania

_
_

Nasze rozwiązanie

_

Nasza aplikacja działa w modelu SaaS,  dostarczana jest jako usługa w chmurze, gdzie dostęp to oprogramowania jak i bazy danych realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie zapewnia stały dostęp do aktualnej aplikacji oraz danych, co w przypadku zapowiedzi zmian ustawy Prawo wodne jest bardzo istotne, ponadto użytkownik lub jego administrator nie muszą dbać o ochronę czy archiwizowanie danych. Automatycznie, bez udziału użytkownika pobierane są i aktualizowane dane o wysokości stawek jednostkowych za m2 powierzchni wyłączonej, czy też wielkości opadów atmosferycznych, niezbędnych do wyliczenia odpływu rocznego i dobrania odpowiedniej stawki jednostkowej (w przypadku zbiorników retencyjnych). Dla użytkownika praktycznie nie istnieją kwestie utrzymania technicznego i serwisu, wystarczy komputer z przeglądarką internetowa i dostęp do internetu. Dowolna liczba użytkowników dla danej jednostki pozwala na rozdysponowanie obowiązku korygowania danych mających wpływ na wysokość opłaty zależnie od właściwości wydziałów. Ponadto ze względu na przetwarzanie danych wrażliwych, jako dostawca usługi zapewniamy wszelkie zabezpieczenia wymagane nowymi przepisami RODO.

Już po zarejestrowaniu się w naszym systemie otrzymują Państwo informację o potencjale Waszej gminy tzn. ilości nieruchomości, których dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, jest to informacja szacunkowa ale już pozwala podjąć decyzję czy będzie potrzebne specjalistyczne narzędzie, czy też wystarczający będzie zwykły arkusz kalkulacyjny.

Mając świadomości, że zaledwie 10% pozyskanych kwot wpłynie do budżetu gminy, jesteśmy w stanie przygotować bardzo atrakcyjną ofertę, uwzględniającą Państwa możliwości i zapotrzebowanie. Zapraszamy do współpracy.

 

Do pobrania

_

Nasze rozwiązanie

Nasza aplikacja działa w modelu SaaS,  dostarczana jest jako usługa w chmurze gdzie dostęp to oprogramowania jak i bazy danych realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie zapewnia stały dostęp do aktualnej aplikacji oraz danych, co w przypadku zapowiedzi zmian ustawy Prawo wodne jest bardzo istotne, ponadto użytkownik lub administrator nie muszą dbać o ochronę czy archiwizowanie danych, gdyż te funkcje zapewnia dostawca chmury . Automatycznie, bez udziału użytkownika pobierane są i aktualizowane dane o wysokości stawek jednostkowych za m2 powierzchni wyłączonej, czy też wielkości opadów atmosferycznych, niezbędnych do wyliczenia odpływu rocznego i dobrania odpowiedniej stawki jednostkowej (w przypadku zbiorników retencyjnych). Dla użytkownika nie istnieją kwestie utrzymania technicznego i serwisu, wystarczy komputer z przeglądarką internetowa i dostęp do internetu. Dowolna liczba użytkowników dla danej jednostki pozwala na rozdysponowanie obowiązku korygowania danych mających wpływ na wysokość opłaty zależnie od właściwości wydziałów. Ponadto ze względu na przetwarzanie danych wrażliwych, jako dostawca usługi zapewniamy wszelkie zabezpieczenia wymagane nowymi przepisami RODO.

Już po zarejestrowaniu się w naszym systemie otrzymują Państwo informację o potencjale Waszej gminy tzn. ilości nieruchomości, których dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, jest to informacja szacunkowa ale już pozwala podjąć decyzję czy będzie potrzebne specjalistyczne narzędzie, czy też do wyliczenia opłat wystarczy  zwykły arkusz kalkulacyjny.

Mając świadomości, że zaledwie 10% pozyskanych kwot wpłynie do budżetu gminy, jesteśmy w stanie przygotować bardzo atrakcyjną ofertę, uwzględniającą Państwa możliwości i zapotrzebowanie. Zapraszamy do współpracy!!!

 

 

Do pobrania

_
_

O nas

Firma Klaster powstała w 2010 roku.

Swoją działalność opieramy na szeroko pojętych pomiarach otaczającej nas przestrzeni, których wyniki zasilają systemy informacji przestrzennej jednostek samorządowych. Od początku swojej działalności współpracujemy z gminami i miastami, dostarczając im nie tylko dane z pomiarów, ale również swoja wiedzę i doświadczenie. Naszą dewizą jest dostarczenie usług przede wszystkim użytecznych, które mają bezpośredni wpływ na rozwój polskich gmin. Zawsze w ślad za przekazanym materiałem z pomiarów, doradzamy w jaki sposób może on zostać wykorzystany w codziennej pracy. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc i radę w trudnych sprawach związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych . Oprócz własnej wyspecjalizowanej kadry, szeroki dostęp do wiedzy realizujemy organizując współpracę w ramach grup roboczych złożonych ze specjalistów różnych dziedzin m.in. informatyka, projektowanie, budownictwo, szacownie nieruchomości, szkolenia itp.

  • pomiary drogowe oraz wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie drogami
  • pomiary budynków i budowli oraz wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami
  • kontrole okresowe dróg i obiektów mostowych
  • pomiary geodezyjne, numeryczne opracowania map, pozyskiwanie danych do systemów informacji przestrzennej
  • inwentaryzacja i paszportyzacja sieci uzbrojenia terenów
  • usługi dostarczania oprogramowania w modelu SaaS (potocznie zwane chmurą)
  • opinie i ekspertyzy w zakresie budownictwa, drogownictwa, ochrony środowiska i zarządzania substancjami niebezpiecznymi
  • wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń
  • szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zarządzania substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz wymagań rozporządzenia REACH i CLP
_

Kontakt

KLASTER

ul. Dąbrowiecka 6B/1
03-932 Warszawa
tel. 790 722 114
tel. 663 722 113
e-mail: biuro@klaster.pro

Dane rejestrowe firmy

KLASTER Robert Mielczarek
Dzierawy 61a
62-600 Koło
NIP: 666-128-06-14
REGON: 310310427

_

Kontakt

KLASTER

ul. Dąbrowiecka 6B/1
03-932 Warszawa
tel. 790 722 114
tel. 663 722 113

e-mail: biuro@klaster.pro

 

Dane rejestrowe firmy

KLASTER Robert Mielczarek
Dzierawy 61a
62-600 Koło
NIP: 666-128-06-14
REGON: 310310427