Nowa ustawa – Prawo Wodne art. 272 ust. 22 nałożyła na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, a więc tego typu działania stają się zadaniami własnymi gminy, co z kolei upoważnia do bezpłatnego pozyskiwania danych z EGIB.

Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie nieodpłatnego udostępniania gminom danych geodezyjnych – więcej tutaj: DPN-VI_4230_3_2018_KK_1_stanowiskoMIIR

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *