Nasza aplikacja działa w modelu SaaS,  dostarczana jest jako usługa w chmurze gdzie dostęp to oprogramowania jak i bazy danych realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie zapewnia stały dostęp do aktualnej aplikacji oraz danych, co w przypadku zapowiedzi zmian ustawy Prawo wodne jest bardzo istotne, ponadto użytkownik lub administrator nie muszą dbać o ochronę czy archiwizowanie danych, gdyż te funkcje zapewnia dostawca chmury . Automatycznie, bez udziału użytkownika pobierane są i aktualizowane dane o wysokości stawek jednostkowych za m2 powierzchni wyłączonej, czy też wielkości opadów atmosferycznych, niezbędnych do wyliczenia odpływu rocznego i dobrania odpowiedniej stawki jednostkowej (w przypadku zbiorników retencyjnych). Dla użytkownika nie istnieją kwestie utrzymania technicznego i serwisu, wystarczy komputer z przeglądarką internetowa i dostęp do internetu. Dowolna liczba użytkowników dla danej jednostki pozwala na rozdysponowanie obowiązku korygowania danych mających wpływ na wysokość opłaty zależnie od właściwości wydziałów. Ponadto ze względu na przetwarzanie danych wrażliwych, jako dostawca usługi zapewniamy wszelkie zabezpieczenia wymagane nowymi przepisami RODO.

Już po zarejestrowaniu się w naszym systemie otrzymują Państwo informację o potencjale Waszej gminy tzn. ilości nieruchomości, których dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, jest to informacja szacunkowa ale już pozwala podjąć decyzję czy będzie potrzebne specjalistyczne narzędzie, czy też do wyliczenia opłat wystarczy  zwykły arkusz kalkulacyjny.

Mając świadomości, że zaledwie 10% pozyskanych kwot wpłynie do budżetu gminy, jesteśmy w stanie przygotować bardzo atrakcyjną ofertę, uwzględniającą Państwa możliwości i zapotrzebowanie. Zapraszamy do współpracy.

Do pobrania