Firma Klaster powstała w 2010 roku. Swoją działalność opieramy na szeroko pojętych pomiarach otaczającej nas przestrzeni, których wyniki zasilają systemy informacji przestrzennej jednostek samorządowych. Od początku swojej działalności współpracujemy z gminami i miastami, dostarczając im nie tylko dane z pomiarów, ale również swoja wiedzę i doświadczenie. Naszą dewizą jest dostarczenie usług przede wszystkim użytecznych, które mają bezpośredni wpływ na rozwój polskich gmin. Zawsze w ślad za przekazanym materiałem z pomiarów, doradzamy w jaki sposób może on zostać wykorzystany w codziennej pracy. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc i radę w trudnych sprawach związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych . Oprócz własnej wyspecjalizowanej kadry, szeroki dostęp do wiedzy realizujemy organizując współpracę w ramach grup roboczych złożonych ze specjalistów różnych dziedzin m.in. informatyka, projektowanie, budownictwo, szacownie nieruchomości, szkolenia itp.